מיכל גאון אביחי

מנהלת תחום Care & Hospitality ,Management Customer BDO