טל בית הלחמי
סמנכ"ל שירות, מנהל חטיבת הלקוחות, אלקטרה