עו"ד קרן חן סופר


עו"ד קרן חן סופר
יועצת משפטית, לשכה המשפטית של לשכת המסחר