עינב הכט עמיר
מנהלת היחידה לפניות הציבור באגף בנק-לקוח , בנק ישראל