אורית לפק


אורית לפק

סמנכ"ל ייעוץ וניהול פרויקטים, סנסקום