אסף טיראן

סמנכ"ל שירות הלקוחות הגלובלי , צים שירותי ספנות