ד"ר ורד לופו-בכר


ד"ר ורד לופו-בכר
הפקולטה לניהול אוניברסיטת חיפה