מיכל זיגלמן


מיכל זיגלמן
פיזיקאית, יועצת לניהול וקבלת החלטות בתנאי מורכבות, מייסדת ומנכ"ל Duality