עו"ד חנה וינשטוק טירי


עו"ד חנה וינשטוק טירי
היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן, הייתה שותפה בכירה להכנת החוק "מענה אנושי תוך 6 דקות"