אורית דולגין

מומחית לשירות וחוויית לקוח בדיגיטל, מנהלת קהילת "פשוט לכתוב שירות - הקהילה לאנשי שירות בדיגיטל", יועצת בכירה ב"חולי רז יועצים"