דורית שר

מומחית בטרנספורמציה עסקית ממוקדת לקוח ומינוף טכנולוגיה וחדשנות לשירות לקוחות, מנכלי"ת חברת אקספריטי