עו"ד אלון סוקניק


עו"ד אלון סוקניק

מומחה משפטי בתחום תובענות ייצוגיות ממשרד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

צילום: אופיר אייב