ד"ר גיא יוגב


ד"ר גיא יוגב

מנהל שותף, BDO Customer Management, מרצה למנהל עסקים ולשיווק, אוניברסיטת בו גוריון בנגב מנהל בלוג גיא ממוקד לקוח: Guycustomercentric.wordpress.com