עו"ד קרן חן סופר


עו"ד קרן חן סופר

יועצת משפטית, לשכה המשפטית של לשכת המסחר