עינב הכט עמיר


עינב הכט עמיר

מנהלת היחידה לפניות הציבור באגף בנק-לקוח , בנק ישראל