• הקשיבו באופן אקטיבי ללקוח: שימו לב למה שהלקוח אומר, שאלו שאלות הבהרה והפגינו אמפתיה.
  • השיבו מיד: השבו לפניות ותלונות של לקוחות בזמן כדי להראות שאתם מעריכים את הזמן והעיסוקים שלהם.
  • היו ידידותיים ומקצועיים: התייחסו ללקוחות בכבוד, ידידותיות וגישה חיובית, ללא קשר להתנהגותם.
  • פתרו בעיות: היו פרואקטיביים במציאת פתרונות לבעיות לקוחות, ועקבו על מנת להבטיח פתרון.
  • התאם אישית את החוויה: נסו להבין את צרכי הלקוח והעדפותיו, והתאימו את הגישה שלכם בהתאם.
  • שיפור מתמיד: איסופו משוב מלקוחות באופן קבוע, נתחו אותו והשתמשו בו כדי לשפר את השירות והתהליכים שלכם בתוך הארגון.
כללי זהב בשירות לקוחות
  • ספקו שירות איכותי באופן עקבי: חשוב לשמור על סטנדרטים גבוהים של שירות לקוחות, ולשאוף לענות על ציפיות הלקוח.
  • הישארו בקיאים: הישארו מעודכנים במגמות של תעשיית השירות, היו ערים לשינויים בחברה ובשיטות העבודה המומלצות והעדכניות ביותר של שירות הלקוחות.
  • הובילו דוגמה: הובילו דוגמה בהפגנת שיטות עבודה מומלצות, וטפחו תרבות חיובית וממוקדת לקוח בתוך הצוות שלכם.
  • הכירו ותגמלו ביצועים טובים: הכירו ותגמלו שירות לקוחות טוב, והשתמשו בו כמניע לצוות שלכם להשתפר ללא הרף.

 בהצלחה