עו"ד אלון סוקניק

מומחה משפטי בתחום תובענות ייצוגיות, שותף במשרד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

צילום: אופיר אייב